Tvôj nákupný košík je prázdny

Košík

"Toto bol moj treti nakup u vas. Uz si presne nepamatam, ako som sa o vas na zaciatku dozvedel." - Michal, Rajecké Teplice

Už nás ohodnotilo viac ako 60 zákazníkov
Skúšobná doba 30 dní

Skúšobná doba 30 dní!
pre bezrizikový nákup

2 ročná záruka

2 ročná záruka!
pre 100%-nú spokojnosť

Doprava zdarma

Doprava zdarma!
na území Slovenska

Legálny Windows

Legálny Windows!
cenovo výhodný

Eset gold partner Cetelem Quatro - jednoduchý nákup na splátky

Nakúp nad 150 EUR a VYHRAJ poukaz do Wellness Hotel Patince.
Žrebovanie výhercov prebehne každý pondelok až do Vianoc!

Výhercovia 1. kola:
Filip, Bratislava
Martina, Nesvady
Jozef, Liptovský Mikuláš

Výhercovia 2. kola:
Peter, Horný Vadičov
Tom, Žilina
Belinda, Bratislava

Výhercovia 3. kola:
Jaroslav, Tebišov
Ján, Vranov nad Topľou
Slavomír, Humenné

Výhercovia 4. kola:
Štefan, Bratislava
Slavomír, Košice
Jana, Zvolen

Výhercovia 5. kola:
Martin, Košice
Jozef, Martin
Róbert, Košice

Výhercovia 6. kola:
Ondro, Bratislava
Martin, Modra
Peter, Spišská Nová Ves

Výhercovia 7. kola:
Vladimír, Boliarov
Helena, Klasov
Radoslav, Spišská Nová Ves

Výhercovia 8. kola:
Zoltán, Sokolce
Júlia, Bystrany
Pavol, Bratislava

Výhercovia 9. kola:
Štefan, Tornaľa
Karol, Bratislava
Marta, Telgárt

Výhercovia 10. kola:
Zsolt, Farná
Petra, Horná Súča
Renáta, Uzovská Panica

Výhercovia 11. kola:
Agneša, Kolárovo
Stefania, Košice
Ildikó, Rudná

Podmienky akcie

I. Úvodné ustanovenia Organizátorom akcie je: ATECH.NET s.r.o., so sídlom. Česká 2952/20, Kolárovo 94603, IČO: 44827385 (ďalej len „organizátor súťaže“).

II. Akcia „Jesenný relax s Lacne-pc.sk“ je časovo limitovaná a prebieha od 1.10.2017 do 22.12.2017

III. Žrebovanie bude prebiehať každý týždeň v pondelok. Do žrebovania budú zaradené všetky objednávky s minimálnou hodnotou 150,- € s DPH. Každý týždeň sa žrebujú tri poukazy – celodenný vstup do bazénového sveta pre 1 osobu vo Wellness Hotel Patince. Užívateľ je povinný si prečítať podmienky akcie a po ich prijatí ich aj používať.

IV. OSOBNÉ ÚDAJE Zapojením sa do akcie a poskytnutím osobných údajov a iných údajov prostredníctvom webstránky www.lacne-pc.sk každý účastník dáva súhlas organizátorovi, aby vo vlastnom mene alebo prostredníctvom sprostredkovateľa spracovával osobné údaje a iné poskytnuté údaje účastníka v rozsahu, ktorý účastník poskytol do akcie za účelom realizácie akcie, kontaktovania a odovzdania odmien a zaradenia do databázy využívanej na marketingové aktivity spojené s oslovovaním s ponukou produktov a služieb. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne, na dobu trvania akcie a dobu nevyhnutne nutnú na jej propagáciu a vyhodnotenie . Účastník môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať, a to písomným oznámením doručeným na adresu sídla organizátora. Dňom doručenia takéhoto oznámenia organizátorovi sa účastník považuje za nespĺňajúceho podmienky akcie, je z akcie vylúčený, stráca nárok na ďalšiu účasť v akcii vrátane nároku na odmenu. Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

V. Účastník zároveň výslovne potvrdzuje, že jeho účasťou v akcii neboli porušené práva ani oprávnené záujmy akéhokoľvek iného subjektu.

VI. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia. Organizátor si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady a jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť akciu a jej pravidlá uvedené v týchto pravidlách akcie. Organizátor si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia vylúčiť z akcie ktoréhokoľvek účastníka, ktorý porušil a/alebo porušuje pravidlá tejto akcie, ako i ktoréhokoľvek účastníka. V prípade vylúčenia účastníka z akcie zaniká jeho právo na všetky odmeny

Pravidlá akcie

VII. Každý registrovaný užívateľ na našom serveri automaticky súhlasí s jeho pravidlami a je povinný tieto pravidlá dodržiavať.

VIII. Každý užívateľ je povinný kontrolovať priebežne pravidlá pre ich prípadné upravenie či doplnenie.

IX. Do akcie o vecné a zážitkové odmeny bude automaticky zapojený každý návštevník, ktorý potvrdí účasť vytvorením objednávky.

X. Každá objednávka je do žrebovania zaradená iba jeden krát.

XI. V prípade nezáujmu o účasť v akcii môže účastník poslať e-mail organizátorovi akcie na adresu info@lacne-pc.sk s textom „Nechcem sa zúčastniť akcie na lacne-pc.sk“, čím bude automaticky vyradený zo súťaže.

XII. V akcii sa počíta koncová hodnota objednávky.

XIII. Faktúry so splatnosťou musia byť uhradené najneskôr do začiatku žrebovania.

XIV. Ak sa účastník akcie rozhodne vrátiť zakúpený tovar v období trvania akcie, má možnosť žiadať o výmenu tovaru za tovar v rovnakej hodnote, alebo o vrátenie finančných prostriedkov.

XV. Ak sa účastník rozhodne vrátiť tovar po obdržaní odmeny, má možnosť žiadať o výmenu tovaru v rovnakej hodnote, avšak nemá nárok na vrátenie finančných prostriedkov.

XVI. Organizátor má právo na zmenu odmeny v rovnakej hodnote.

XVII. Obrázky výhier sú ilustračné

XVIII. Účastník akcie obdrží odmenu po vyžrebovaní.

XIX. Organizátor vyhlási výsledky žrebovania akcie vždy v priebehu nasledujúceho týždňa po žrebovaní.

XX. Organizátor dodá odmeny účastníkom akcie najneskôr do 31.1.2018

XXI. O odmene bude každý účastník informovaný organizátorom akcie prostredníctvom emailu, alebo telefonicky

XXII. Odmena bude doručená prostredníctvom kuriérskej služby, poštou, alebo môže byť odovzdaná aj osobne.

XXIII. Žiadnu odmenu nie je možné vymeniť za iné tovary, alebo služby organizátora alebo akejkoľvek tretej osoby.

XXIV. Platnosť vyžrebovaných poukazov je do 31.03.2018

XXV. Organizátor akcie nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím odmeny.


Ste spokojný, chýbalo niečo?

Sortiment
Ceny
Prehľadnosť webu
Pridať slovné hodnotenie

Kontakt

Kostolné nám. 6, 946 03 Kolárovo
Tel.:+421 905 399 198
Email: info(zavináč)lacne-pc.sk

Zavoláme Vám


polls